Giá bán từ 900.000 - 2.800.000 tùy theo kích thước và hãng sx.


Mâm xoay góc 3/4

Lượt xem : 969

Xem hàng

Kệ kho 4 tầng 8 rổ inox nan

Lượt xem : 1044

Xem hàng

Khay chia đồ ,cavat

Lượt xem : 996

Xem hàng

Giá để dao thớt+gia vị inox hộp

Lượt xem : 1065

Xem hàng

Thùng gạo thông minh 18kg

Lượt xem : 1068

Xem hàng

Giá để dao thớt+gia vị inox nan

Lượt xem : 1098

Xem hàng

Kệ kho 6 tầng 12 rổ inox hộp

Lượt xem : 915

Xem hàng

Tay nâng Blum

Lượt xem : 1071

Xem hàng