Giá bán từ 1.200.000 - 1.800.000 tùy theo kích thước và hãng sx.